Rod F

Tento vrh a porod byl nejnáročnější za naší karieru 

Oznamuje narození vrhu F

15.8.2022 -16.8.2022

Moc děkujeme Veterinární Ordinace Anežka , která zachránila nejen Jill Shulamith maminku, ale ještě i Filomenku.

💙💙💙Svatý Florián 💙💙💙 23:30

Černý s pálením) patron profesí, které souvisejí s ohněm - hasičů 👩‍🚒, hutníků, kominíků, hrnčířů, kamnářů či pekařů. Jeho kult byl značně rozšířen i v českých zemích a jeho sochy se budovaly na ochranu proti požáru. Své jméno dostal proto, že po těžkém porodu ležel u maminky objímal okolo krku ji dokud neotevřela oči.

💙💙💙 Fido, vzor věrnosti  💙💙💙 

00:30 (16.8.2022) Černý s pálením Fido podle pověsti dlouhých čtrnáct let čekal den co den na svého milovaného pána. A přestože jeho dvounohý přítel stále nepřicházel, Fido to nevzdával. Věřil a doufal, že jednou se ho dočká... https://youtu.be/xee7OXOr-SA . své. jméno dostal, jelikož zahříval mamince bříško a pomohl ji, když se klepala zimou."

"♀️🤰👠Svatá Filomena ♀️🤰👠.

(7h 16.8.2022 )Patronka dětí, novorozenců, mládeže, malých i větších dívek

Ochránkyně mladých manželských párů

Pomocnice proti neplodnosti

Těšitelka zarmoucených matek, které ji vzývají o materiální i duchovní pomoc pro své děti

Těšitelka zarmoucených a uvězněných

Podpora nemocným a trpícím, kterým přináší úlevu a útěchu

Pomocnice chudých a osiřelých

Velká pomocnice studentů a kandidátů zkoušek

Přímluvkyně podnikatelů a pomocniceOve finančních potřebách a obtížích

ochránkyně plodnosti, dokud se maminka nevzbudila, ona se odmítala přisát a brát ji sílu."